top of page

Zameranie - skill levely

Proces výberu zamerania arťáka v hernom priemysle sme vysvetlili v predošlom článku. V tomto si priblížime, aké možnosti má arťák, ak sa rozhodne vydať touto cestou.


Prvá vec, na ktorú treba pamätať je Skill Level. Nie každý sa môže dostať do tohto priemyslu na rovnakej úrovni a každá firma, či team môže váš level hodnotiť inak. Vo všeobecnosti ale vieme arťákov rozdeliť do týchto skupín:


 1. Študent


Nie je dôležité, či arťák študuje odborný predmet alebo len rád kreslí, v tomto období sa v podstate učí “remeslo”. V tejto fáze je dôležitá získavanie kontaktov, prípadne prvých zákaziek a príprava portfólia.


2. Prep.


Je stážista alebo brigádnik, ktorému vek alebo skúsenosti ešte neumožňujú nastúpiť ako plnohodnotnému zamestnancovi, a preto sa dlhodobo zaúča, spravidla dlhšie než by trvala skúšobná doba. Prep má skvelú príležitosť naučiť sa a vyskúšať si to, čo si konkrétna pozícia vyžaduje. Na druhú stranu veľa firiem sa stážam vyhýba, keďže predstavujú riziko v prípade, že takto zaškolený grafik sa nakoniec rozhodne nenastúpiť na danú pozíciu.


3. Junior


Obvykle prvý vstupný level vo firmách. Juniori už vedia zvládať remeslo dostatočne na to, aby získali pozíciu, avšak ešte im nemusí byť známy workflow či pipelines - teda procesy a postupy vo firme či teame. Zároveň majú omnoho menšiu zodpovednosť, než nasledujúce levely. Dobrá správa je, že ak sa človek snaží a učí, dlho sa na juniorskej pozícii neohreje.


4. Medior


Už ovláda spomínaný workflow a pipelines, je efektívny, spoľahlivý. V jeho výsledkoch sa už obvykle neobjavujú výraznejšie technické chyby. Vie sa prispôsobovať rôznym štýlom a prechádzať z projektu na projekt, prípadne ako freelancer pracovať pre viaceré rôzne projekty naraz. Mediori navyše spravidla ovládajú aj komunikáciu a takzvaný “knowledge sharing”.


5. Senior


Je zabehnutý vo svojom remesle, ako aj na pozícii. Vie sa rýchlo orientovať v projekte alebo zadaní. Seniori majú navyše prehľad o potrebnej grafike a kvalite. Vedia poradiť, pomôcť a riešiť väčšinu problémov spojených so zadaním, poznajú potrebné nástroje a postupy a vedia sa rýchlo prispôsobiť. Navyše má človek na tejto pozícii silný “ownership”, teda zodpovednosť za pripravovanú grafiku. Seniori môžu výrazne pocítiť úspech, ale aj neúspech a to nielen za svoj task.
 


Nasledujúce úrovne sú už tak náročné na znalosti a skill, že neexistuje jednotný popis ich povinností a schopností. Dostať sa na tieto pozície si vyžaduje čas a dokázané skúsenosti z predošlých levelov. To platí aj pre firmy, teamy, ale aj pre indie či jednotlivcov.


 6. Expert


Experti vo svojom odbore sú skúsení, spravidla už neriešia len jednotlivé tasky ale celky. Stanovujú celkový vizuál a zodpovedajú za kvalitu a efektivitu nižších levelov či celého teamu. Vedú projekt (hru) ako celok, ktorý by mal dodržiavať jeden štýl a kvalitu aj keď na ňom pracuje viacero arťákov. To znamená, že majú znalosti zo všetkých predošlých pozícií a vedia rýchlo a pohotovo prichádzať s efektívnymi a jednoduchými riešeniami, ktoré potom sprostredkúvajú teamu.


7. Master


Kung Fu master artu. Sú vzácnejší ako jednorožce a ich skill a kvalita je priam legendary. Master dohliada bežne aj na viaceré projekty, a to nielen na concept art či produkciu, ale na všetko. Mastri obvykle obsadzujú pozície Leadov, ART Directorov, art konzultantov a podobne, ale nie je to podmienka.


8. Lead Artist


Lead Artist - nie je level ale pozícia. Lead artist môže byť ktokoľvek - preferovane aspoň senior - a jeho úlohou nie je tvoriť art (stále môže ak je to potrebné), ale predovšetkým zodpovedať za chod art teamu či departmentu daného projektu. Má teda na starosť skôr prácu s ľuďmi, ich kvalitu, efektivitu, plnenie taskov, kontrolu assetov a to je stále iba vrchol ľadovca. Art Lead deleguje tasky a zadania na art team.


9. Art Director


Rovnako ako Lead Artist - nejde o level, ale pozíciu (ktorá si samozrejme vyžaduje skúseného arťáka). Jeho úlohou už nie je management ľudí v teame, ale celkové vizuálne smerovanie jedného alebo viacerých projektov. Pokiaľ treba riešiť samotných členov art teamu - obvykle to deleguje na art leadov. Na záver k levelom chceme len dodať, že každá firma a každý projekt si tieto levely stanovujú sami podľa svojich potrieb. Teda na jednom projekte môžeš byť senior a na inom medior alebo junior. Tu však ide len o management a nie o dôkaz schopností.
Väčšinou však funguje pravidlo, že skill hovorí za arťáka a nie je bežné, aby na juniorskú pozíciu prijali “overqualified” seniora. Stať sa to ale môže.

V ďalšom článku si priblížime arťácke prístupy, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a výbere zamerania.


11 views

Recent Posts

See All